نرم افزار آموزشی باشگاه علمی پژوهشی پلکان

نرم‌افزار پلکان
نتایج آزمون‌های کلاسی, نتایج آزمون‌های جامع‌‌, مطالب آموزشی,آزمون‌های آنلاین , ارتباط با آموزشگاه, اطلاعیه‌های آموزشگاه

نتایج آزمون‌ها

به راحتی از طریق نرم‌افزار نتایج آزمون‌های خود را دریافت و مشاهده کنید.

نتایج آزمون‌های کلاسی، آزمون‌های جامع و آنلاین را از طریق نرم‌افزار پیگیری کنید و سوابق نمرات خود را یکجا داشته باشید.

مطالب آموزشی

نکات و مطالب آموزشی را از طریق وبلاگ با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

مطالب و نکات علمی به صورت دسته بندی شده از طریق نرم‌افزار در اختیار شما قرار خواهد گرفت.